-->

Wednesday

MHUDUMU WA MAKUNDI MAALUM (Nafasi 6) - DART


Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Mabasi Yaendayo Haraka, anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi wazi ishirini na nne (24) kama zilivyobainishwa katika tangazo hili.


MHUDUMU WA MAKUNDI MAALUM (Nafasi 6) 


SIFA ZA MWOMBAJI
Awe na Elimu ya kidato cha nne na amehitimu elimu ya cheti cha mafunzo ya miaka miwili katika fani ya maendeleo ya jamii/Ustawi wa jamii kutoka vyuo vya maendeleo ya jamii vinavyotambuliwa na serikali


MAJUKUMU YA KAZI
i i. Kutambua na kuhudumia watu walio katika makundi maalum,
ii ii. Kukusanya takwimu zinazohusu watu walio katika makundi maalum wanaopita katika vituo,
iii iii. Kutoa taarifa ya utekezaji wa kazi zake kila wiki,
iv iv. Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na Elimu, uzoefu na ujuzi wake.

MSHAHARA:
Kima cha mshahara kwa nafasi zote ni shilingi 310,000/=


MASHARTI YA JUMLA

i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania,
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa,
iii. Waombaji wote wawe na umri kuanzia miaka 18 hadi 45,
iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)watatu wa kuaminika.
v. Maombi yote yaambatane na vyeti vya kidato cha nne, taaluma, kwa wale waliohitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika waambatanishe vyeti vya mafunzo husika.
vi. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA
vii. Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni.
viii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na Baraza la Mitihani Tanzania – (NECTA).
ix. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.

Maombi yote yatumwe kwa: -
MTENDAJI MKUU,
WAKALA WA MABASI YAENDAYO HARAKA,
S.L.P 724,
DAR ES SALAAM.
Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 24 Julai, 2019.

Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili HAYATAKUBALIWA.

MKUSANYA MAPATO (Nafasi 20) - DART


Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Mabasi Yaendayo Haraka, anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi wazi ishirini na nne (24) kama zilivyobainishwa katika tangazo hili.


MKUSANYA MAPATO (Nafasi 20) 

SIFA ZA MUOMBAJI.
Awe na elimu ya Kidato cha nne na amehitimu elimu ngazi ya cheti katika fani zifuatazo (Uhasibu, Biashara, Manunuzi, Takwimu, Hisabati) kutoka chuo vinachotambuliwa na Serikali.


MAJUKUMU YA KAZI.
i. Kukusanya fedha zote katika maegesho ya magari pamoja na sehemu za huduma ya choo,
ii. Kukusanya takwimu za magari yanayoegeshwa kwa siku pamoja na takwimu za watumiaji wa choo kwa siku,
iii. Kuandaa hesabu za makusanyo ya kila siku kwa kutumia fomu za RCCB,
iv. Kutunza fedha zote za makusanyo ya siku na kuhakikisha Usalama wa fedha hizo kabla hazijafika ofisini,
v. Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na Elimu, uzoefu na ujuzi wake.MASHARTI YA JUMLA

i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania,
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa,
iii. Waombaji wote wawe na umri kuanzia miaka 18 hadi 45,
iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)watatu wa kuaminika.
v. Maombi yote yaambatane na vyeti vya kidato cha nne, taaluma, kwa wale waliohitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika waambatanishe vyeti vya mafunzo husika.
vi. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA
vii. Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni.
viii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na Baraza la Mitihani Tanzania – (NECTA).
ix. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.

Maombi yote yatumwe kwa: -
MTENDAJI MKUU,
WAKALA WA MABASI YAENDAYO HARAKA,
S.L.P 724,
DAR ES SALAAM.
Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 24 Julai, 2019.

Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili HAYATAKUBALIWA.

Tuesday

Content Production Manager


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

As internet penetration grows in Tanzania, more content is getting online – JamiiForums platform being among channels getting more content that needs to be fact-checked, well-structured and balanced.

JamiiForums is currently hiring a Content Production Manager (CPM) to supervise, monitor and oversee the flow of content on JamiiForums.com platform and all social media channels by making sure the Content Quality Controllers (CQC) are responsible for the platforms in maintaining the desired quality (and quantity) and then oversee day-to-day execution of Social Media content flow such as posting relevant content on social media e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram and others as may be agreed by the team.

RESPONSIBILITIES

 • The Content Production Manager reports to the Operations and Programs Director and occasionally to the Executive Director.
 • The following are the Responsibilities of the Content Production Manager
 • To supervise and monitor the flow of discussions on all the forums on JamiiForums.com through making sure Content Quality Controllers are responsible for the platforms in maintaining the platform standards
 • Make sure the day-to-day execution of social media messaging such as posting relevant content on outlets e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram and other social platforms
 • Stay current on all social media developments and best practices; generate innovative ideas for driving engagement on the social platforms
 • Propose necessary changes on the contents and topics posted on the forums such as amendments and removal of threads, edits, merging or moving the posts to the appropriate thread
 • Monitor and report content trends including that of social media using tools that will be custom made for the task
 • Make sure the team responds to user inquiries/comments on issues raised by JamiiForums clients
 • Make sure all content-based staff draft engaging content for external communications and social networking platforms
 • Enforce building and maintenance of relationships with high profile users including corporate organizations registered at JamiiForums
 • Plan, follow-up and make sure in-house trainings are executed
 • Produce regular internal monthly reports regarding overview of the JamiiForums Platform and Content Managers performance and activity
 • Produce monthly reports on performance of content on all JamiiForums’ social media channelsKNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE REQUIRED

 • Aged 25 years and above
 • Editorial skills and experience are given a priority
 • A Bachelor's degree
 • An active member with a Minimum 3yrs of membership on JF is an advantage
 • Very good command of English and Swahili languages; English proofreading is a plus
 • Very good computer skills (MS Office, Internet).
 • Well organized and Persistent
 • Can work under pressure to meet deadlines

MUST be impartial

REMUNERATION
An attractive and competitive remuneration package will be offered to a successful candidate as per Jamii Forums salary scales.

MODE OF APPLICATION
Potential candidates should apply by sending an updated CV and a cover letter to: vacancies@jamiiforums.com. The application email should be titled "Application for a Content Production Manager Post". DO NOT send us your username(s) on JamiiForums.

DEADLINE OF APPLICATIONS

The Closing date is the 27th of July, 2019 EoD. Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Content Monitoring and Evaluation Manager


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

As internet penetration grows in Tanzania, more content is getting online – JamiiForums platform being among channels getting more content that needs to be fact-checked, well-structured and balanced.

JamiiForums is currently in need of a Content Monitoring and Evaluation Manager (CM&EM). The CM&EM will track, monitor, report and recommend on the impact of content on JamiiForums platform and all social media channels. The Content Impact Manager reports to the Operations and Programs Director and occasionally to the Executive Director.

RESPONSIBILITIES

The following are the Responsibilities of the Content Impact Manager

 • To monitor the flow of discussions on all the forums on JamiiForums.com and noting down any necessary factors that affect impact of posts
 • To monitor news and find results or actions taken as a result of JamiiForums content
 • Give input on the day-to-day execution of social media messaging such as posting relevant content on outlets e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram and other social platforms
 • Stay current on all social media trends; generate innovative ideas for driving engagement on the social platforms by analyzing statistics
 • Propose necessary changes on the contents and topics posted on the forums such as amendments and removal of threads, edits, merging or moving the posts to the appropriate thread
 • Produce regular internal monthly reports showing the impact of JamiiForums content for members, Government officials and different institutions
 • Produce monthly reports on performance of content on all JamiiForums’ social media channels and recommendations for the social media team to increase performance
 • Give presentations on behalf of JamiiForums on meetings with stakeholders and partners where necessary


QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND SKILLS

 • Aged 25 years and above.
 • Editorial skills and experience with Twitter, Facebook and Instagram social media are given a priority.
 • A Bachelor's degree
 • An active member with a Minimum 3yrs of membership on JF is an advantage
 • Very good command of English and Swahili languages; English proofreading is a plus
 • Very good computer skills (MS Office, Internet)
 • Well organized and Persistent
 • Good data presentation and analysis skills
 • Can work under pressure to meet deadlines
 • MUST be impartialMODE OF APPLICATION
Potential candidates should apply by sending an updated CV and a cover letter to: vacancies@jamiiforums.com. The application email should be titled "Application for a Content Monitoring and Evaluation Manager Post". DO NOT send us your username(s) on JamiiForums.

DEADLINE OF APPLICATIONS

The Closing date is the 27th of July, 2019 EoD. Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Content Quality Controllers (2 Posts)


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

As internet penetration grows in Tanzania, more content is getting online – JamiiForums platform being among channels getting more content that needs to be fact-checked, well-structured and balanced.

JamiiForums is currently hiring Content Quality Controllers to plan, research, analyze and help moderators do their work by ensuring that the content on JamiiForums meets the specified quality standards (qualitative & quantitative) and follows the mandated Editorial Policy. The Content Quality Controller reports to the Production Manager


RESPONSIBILITIES
The following are the Responsibilities of a Content Quality Controller

 • Review incoming user-generated content from a qualitative perspective in order to make sure that it meets standards
 • Monitoring, Editing, updating all content on JamiiForums according to Company’s Editorial Policy so as to maintain Quality of Content from the site by our clients.
 • Keep moderators informed over content/topics that need to be removed, modified, closed or need quick response in case they have not been attended
 • Monitor and review content to be shared on social media outlets to make sure it meets our standards.
 • Updating and improving the quality of posts for archiving
 • Suggesting changes to be done to the forums or social media pages due to member or content managers’ demands
 • Provide guidance to content managers on what threads they should work on, how they should solve uncertainties, live stream of events and other things they may face
 • Replying to members on queries related to content management
 • Providing weekly content and engagement analysis to Content Production Manager and Content Monitor


QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND SKILLS

 • Aged 27 years and above
 • Editorial Skills and Experience are given a priority
 • A Bachelor's degree
 • An active member of JF with a Minimum 3 years of membership is an added advantage
 • Very good command of English and Swahili languages; English proofreading is a plus
 • Very good computer skills (MS Office, Internet)
 • Well organized and Persistent
 • Can work under pressure to meet deadlines
 • MUST be impartial


REMUNERATION
An attractive and competitive remuneration package will be offered to a successful candidate as per JamiiForums salary scales.

MODE OF APPLICATION
Potential candidates who know possess the required knowledge, skills and experience should apply by sending an updated CV to vacancies@jamiiforums.com and a brief statement on how they believe they can transform JamiiForums to the next level. The application email should be titled "Application for a Content Quality Controller Post". DO NOT send us your username(s) on JamiiForums.

DEADLINE OF APPLICATIONS:

The Closing date is the 27th of July, 2019 EoD. Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Content Managers/Moderators (6 Posts)


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

As internet penetration grows in Tanzania, more content is getting online – JamiiForums platform being among channels getting more content that needs to be fact-checked, well-structured and balanced.

JamiiForums is currently hiring Content Managers (moderators) to work on the user-generated content on the platform with the end goal of having quality content while ensuring discussions follow Community Engagement Guidelines and our Platform’s Editorial Policy.


RESPONSIBILITIES

 • A Content Manager is responsible for maintaining content order on the assigned forum(s) by handling content and users. The CM reports to the Production Manager.
 • The following are the Responsibilities of a Content Manager:
 • Monitoring, Editing, updating all content on JamiiForums according to the Editorial Policy
 • Maintaining order throughout the proceedings of discussions by ensuring that members abide by Community Engagement Guidelines/Forum Rules
 • Engaging members in different discussions on the news and various agendas on the forums when necessary
 • Ensuring that the interactions remain within the identified theme and focus.
 • Alert on any Newsworthy content such as Breaking News to all Staff; this includes recommendation of content to be shared/disseminated on our Social Media Platforms


KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE REQUIRED

 • Qualifications, Experience & Skills
 • Aged 23 years and above
 • Editorial Skills and Experience are given a priority
 • A Bachelor's degree
 • An active member of JF with a Minimum 3 years of membership is an added advantage
 • Very good command of English and Swahili languages; English proofreading is a plus
 • Very good computer skills (MS Office, Internet)
 • Well organized and Persistent
 • Can work under pressure to meet deadlines
 • MUST be impartial


REMUNERATION
An attractive and competitive remuneration package will be offered to a successful candidate as per JamiiForums salary scales.

MODE OF APPLICATION
Potential candidates who know possess the required knowledge, skills and experience should apply by sending an updated CV and a cover letter to vacancies@jamiiforums.com

The cover letter should be a one-pager with all required information also including information of (2 links of your best threads/discussions from JamiiForums).
A two-page CV (please do not exceed three)
The application email should be titled "Application for a Content Manager Post"
DO NOT send us your username(s) on JamiiForums.

DEADLINE OF APPLICATIONS:

The Closing date is the 27th of July, 2019 EoD

Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Social Media Engagers (4 Posts)


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

As internet penetration grows in Tanzania, more content is getting online – JamiiForums platform being among channels getting more content that needs to be shared across social media platforms innovatively.

A Social Media Engager oversees all Social media activities of all JamiiForums outlets and makes sure all Social Media Platforms are active all the time and the content falls in line with our policies and values. The SME reports to the Content Production Manager.

RESPONSIBILITIES

 • The following are the Responsibilities of a Social Media Engager:
 • Provide input in creating a comprehensive social media strategy to define programs that use online techniques to increase visibility and traffic across platforms
 • The primary responsibility is to manage and implement engagement as stipulated in the organization’s social media strategy
 • Generate, edit, publish and share content (original text, images and video) that encourages community members to take action
 • Identify potential opportunities within Social Media Platforms
 • Identify potential risks across platforms (be it - political, racial, religious or gender)
 • Provide input in creating a comprehensive social media strategy to define programs that use social media marketing techniques to increase visibility and traffic across platforms
 • Perform any other tasks assigned by the management


KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE REQUIRED

 • Qualifications, Experience & Skills
 • Age between 23 and 35 years
 • A proven track record in social media management
 • Experience and creativity in planning, managing and executing successful social media campaigns
 • A bachelor's degree and 1 to 3 years of experience in journalism, public relations, communications or any other related field (not limited to)
 • Deep passion for Jamii Forums' mission and vision and MUST be a member of JamiiForums.com for over 3 years
 • Ability to work with minimal supervision; independent and confident
 • Ability to think strategically and are results driven
 • A team-player with an ability and desire to work effectively in a fast-paced and modern environment
 • Must be organized, detail-oriented and deadline-driven


REMUNERATION
An attractive and competitive remuneration package will be offered to a successful candidate as per Jamii Forums salary scales.

MODE OF APPLICATION
Interested applicants should send their CVs to vacancies@jamiiforums.com and a brief statement on how they believe they can transform JamiiForums' social media platforms to the next level. The application email should be titled "Application for a Social Media Engager Post". DO NOT send us your username(s) on JamiiForums.

DEADLINE OF APPLICATIONS

The Closing date is the 27th of July, 2019 EoD.

Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Transcribers (2 Posts)


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

As internet penetration grows in Tanzania, more content is getting online – JamiiForums platform being among channels getting more content that needs to be well-structured and catering to people within different economic, physical and geographical groups.

JamiiForums is currently in need of a transcriber to translate recorded or live audio/video files into text format.


RESPONSIBILITIES

 • A transcriber is responsible for note taking on all engagements organized by or attended by JamiiForums and providing written versions of audio or video recordings or live broadcasts of meetings, events or conversations.
 • The following are the Responsibilities of a Transcriber
 • Listen to recorded dictations to interpret and transcribe them, translating any industry-specific jargon into long-form text, such as legal terms
 • Attend events or meetings on behalf of JamiiForums and provide written format translation to all conversations
 • Assist rapporteurs by providing text covering all activities at events organized by JamiiForums
 • Work closely with Content Quality Controllers in increasing content value by converting content on JamiiForums from Audio/Video to text
 • Other tasks as assigned by Content Production ManagerQUALIFICATIONS, EXPERIENCE & SKILLS

 • Bachelor's degree. (Preferably Mass Communication, Journalism or related field)
 • An active member with a Minimum 3 years of membership on JamiiForums
 • Listening and writing skills
 • Very good command of English and Swahili languages; English proofreading is a plus
 • Very good computer skills (MS Office, Internet)
 • Well organized and Persistent
 • Detail oriented
 • Time management
 • Can work under pressure
 • MUST be impartial


REMUNERATION
An attractive and competitive remuneration package will be offered to a successful candidate as per Jamii Forums salary scales.

MODE OF APPLICATION
Interested applicants should send their CVs and cover letters to: vacancies@jamiiforums.com. The application email should be titled "Application for a Transcriber Post". DO NOT send us your username(s) on JamiiForums.

DEADLINE OF APPLICATION

The Closing date is the 27th of July, 2019 EoD. Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Administrative Assistant


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

JamiiForums is currently hiring an Administrative Assistant with the capability to administering and communicating needs by creating a comfortable, well-managed office environment and support to the team and visitors.

RESPONSIBILITIES

 • The Administrative Assistant maintains office operations by receiving and distributing communications, maintaining supplies and equipment, picking up and delivering items and serving customers, visitors and employees. Supports managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. The Administrative Assistant reports to the Operations and Programs Director (OPD)
 • The following are the Responsibilities of the Administrative Assistant:
 • Ordering supplies to ensure that the office has the proper materials and essentials to maintain efficiency
 • Receiving calls and forward those calls to the necessary party
 • To maintain client satisfaction by making sure their queries are taken care of.
 • Organize and manage to bill and overseeing that payments are made promptly
 • Office Equipment and furniture Management
 • Other duties as assigned by the OPDKNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE REQUIRED

 • Qualifications, Experience & Skills
 • Aged 24 years and above
 • Should have a minimum of Diploma
 • Organization skills, charming and Flexible
 • Very good command of English and Swahili languages
 • Basic skills on the use of the computer/internet/mobile applications
 • Being a member of not less than 6 months on JamiiForums is an added advantage
 • Women are encouraged to applyREMUNERATION
An attractive and competitive remuneration package will be offered to a successful candidate as per Jamii Forums salary scales.

MODE OF APPLICATION

Potential candidates should apply by sending an email titled “Application for the Administrative Assistant Post” explaining how they are the best fit for the position to vacancies@jamiiforums.com

DEADLINE OF APPLICATIONS

The Closing date is 27th of July, 2019 EoD. Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.
SIGNATURE

Intern at Jamii Forums- 4 Positions


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

JamiiForums aims to nurture and mentor the youth into young leaders with better understanding of the Internet, laws and regulations affecting the cyber space which all go line with Jamii Forums strategy in promoting and advocating for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Privacy and ICT-for-democracy. The intern will be assigned according to interest and attributes towards what best they can do.

RESPONSIBILITIES
The following are the Responsibilities of an intern

 • Seeks information from mentors and colleagues regarding the history, purpose and mission of JamiiForums
 • Works with social media engagers and content moderators in ensuring discussions on the forum and social media outlets run smoothly
 • Helps the programs team implement program events and activities by giving support
 • Participates in in-house meetings where local issues are identified and prioritized, and program results and plans are discussed
 • Assists in preparations for planned events and activities by gathering information, assembling materials, contacting participants, and soliciting support from external sources.


QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND SKILLS

 • A Bachelor’s degree
 • An active member with a Minimum of 1 year of membership on JamiiForums
 • Very good command of English and Swahili languages; English proofreading is a plus
 • Very good computer skills (MS Office, Internet)
 • Well organized and Aggressive
 • MUST be impartial


MODE OF APPLICATION

Interested applicants should send their CVs and cover letters to: vacancies@jamiiforums.com. The application email should be titled "Application for an Intern Post". DO NOT send us your username(s) on JamiiForums.

DEADLINE OF APPLICATIONS

The Closing date is the 27th of July, 2019 EoD. Only successful applicants will be contacted for an interview. Successful candidates should be ready to start work immediately (preferably August 2019)

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Field Research Assistant - Temporary Post (4 Posts)


JamiiForums is a non-governmental organization that promotes and advocates for Freedom of Expression, Internet governance, Internet Freedom, Digital Security, Digital Protection and ICT-for-Democracy. JamiiForums works to have an informed, engaged and entertained community.

JamiiForums is currently in need for field research assistants to work temporarily to conduct a six (6) weeks data collection activity. The research is a small pilot study based in the Dar es Salaam region for internal purposes related to our area of work. They will be assigned to the required field work. A field Research Assistant reports to Head of Research and Development

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND SKILLS

 • Aged between 20 and 26 years
 • Diploma or Degree in any field of study
 • Ability to communicate effectively, both orally and in writing fluently in Swahili and English
 • Interviewing and data collection skills
 • Computer data entry skills
 • Skill in the use of computer spreadsheet and/or database applications in the compilation of research data
 • Ability to evaluate, verify, and research dataMODE OF APPLICATION
Interested applicants should send their CVs and cover letter to vacancies@jamiiforums.com. The application email should be titled "Application for an Assistant Field Researcher Position"

DEADLINE OF APPLICATION

The Closing date is the 27th of July, 2019. Only successful applicants will be contacted for an interview.

Each individual should apply to only one position that fits them the most.

Saturday

Sales Executive


Our client, a distributor of industrial spares and Equipment Company based in Dar Es Salaam is looking to hire 2 Sales Executives to present and sell the Company's products and solutions to new and existing accounts.

• Accountable for ensuring timely communication and customer satisfaction at assigned accounts
• Understand each customer’s business and technical applications, anticipating their needs for products and solutions
• Establish and strengthen individual relationships within purchase, maintenance, and operations departments at assigned accounts
• Identify and analyze key opportunities and threats as it relates to products, markets, and competitors

• Prepare weekly and monthly reports on customer visits, significant quotations, and overall sales activity
• Achieve the allocated sales target for assigned accounts and new business
• A degree from a reputable academic institution
• Minimum 2-3 years’ sales experience related to products
• Effective communication skills and an ability to build and sustain strong customer relationships
• English proficiency is a must.

How To Apply
Qualified candidates send cvs to luisia@shugulika.com before 11th August 2019. 

Only shortlisted candidates will be contacted.

Sunday

Statistician - 4 Posts


KEDS Tanzania Company Limited (hereinafter referred to as “KEDS Tanzania” or “Company”) was registered in Tanzania in the year 2016. The principal business is mainly the international trade of building material products and daily chemical instant consumables. It is based and projected to take advantage (in the future) of the development and expansion of emerging markets in Africa. KEDS is dedicated to put the customer at the foremost, with its core business philosophy as the improvement of living quality of people from emerging countries. Therefore, KEDS has formed a strong team of product research and development providing people from emerging markets with Daily FMCG.

POSITION TITTLE: Statistician - 4 Posts
REPORTS TO: Department Manager
LOCATION: KIBAHA, Lulanzi Area

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Responsible for reporting and following up all production progress and abnormality.
 • applying statistical methodology to complex data and responsible for the statistical data work for production department.
 • assessing results and analyzing trends
 • presenting information in a variety of formats
 • Analyze and interpret statistical data in order to identify significant differences in relationships among sources of information
 • Apply sampling techniques or utilize complete enumeration bases in order to determine and define groups to be surveyed.
 • Evaluate sources of information in order to determine any limitations in terms of reliability or usability.
 •  Report results of statistical analyses, including information in the form of graphs, charts, and tables.
 • Prepare data for processing by organizing information, checking for any inaccuracies, and adjusting and weighting the raw data.


Key Competencies and qualifications:

 • Excellent analytical skills,leadership skill, sound mind and logical 
 • Excellent communication skills in English and Swahili both written and Oral.
 • Ability to work effectively with diverse population.
 • Must be femaleExperience & Training.

 • Bachelor of science in Statistics and other related fields
 • 1 year of experience in similar statistical work
 • Basic computer knowledge 


HOW TO APPLY
Interested and qualified candidates should forward their detailed CV before June 30th, 2019 to kedsrecruits@gmail.com (indicate the position title in the email subject line).


Only shortlisted candidates will be contacted.Electrical Technician - 10 Posts


KEDS Tanzania Company Limited (hereinafter referred to as “KEDS Tanzania” or “Company”) was registered in Tanzania in the year 2016. The principal business is mainly the international trade of building material products and daily chemical instant consumables. It is based and projected to take advantage (in the future) of the development and expansion of emerging markets in Africa. KEDS is dedicated to put the customer at the foremost, with its core business philosophy as the improvement of living quality of people from emerging countries. Therefore, KEDS has formed a strong team of product research and development providing people from emerging markets with Daily FMCG.

POSITION TITTLE: Electrical Technician (10 Posts)
REPORTS TO: Department Manager
LOCATION: KIBAHA,Lulanzi Area

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Evaluates electrical systems, products, components, and applications by designing and conducting research programs; applying knowledge of electricity and materials.
 • Confirms system's and components' capabilities by designing testing methods; testing properties.
 • Assures product quality by designing electrical testing methods; testing finished products and system capabilities.
 • Prepares product reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends.
 • Keeps equipment operational by following manufacturer's instructions and established procedures; requesting repair service.
 • Maintains product data base by writing computer programs; entering data.
 • Completes projects by training and guiding technicians.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.


Key Competencies:

 • Electronic Systems, Electronics Troubleshooting, Electronic Testing Design and Quality Focus
 • Experience & Training.
 • Diploma in electrical or other related field
 • Prior electrician experience for 1 yearHOW TO APPLY
Interested and qualified candidates should forward their detailed CV before June 30, 2019 to kedsrecruits@gmail.com (indicate the position title in the email subject line).

Only shortlisted candidates will be contacted.

Tuesday

Production Manager, Production Supervisor and First Line Team Lead


KEDS Tanzania Company Limited (hereinafter referred to as “KEDS Tanzania” or “Company”) was registered in Tanzania in the year 2016. The principal business is mainly the international trade of building material products and daily chemical instant consumables. It is based and projected to take advantage (in the future) of the development and expansion of emerging markets in Africa. KEDS is dedicated to put the customer at the foremost, with its core business philosophy as the improvement of living quality of people from emerging countries. Therefore, KEDS has formed a strong team of product research and development providing people from emerging markets with Daily FMCG.


POSITION TITTLES: Production manager, production supervisor and first line team leader.
REPORTS TO: Managing Director
LOCATION: KIBAHA,Lulanzi Area

KEY RESPONSIBILITIES:
Paper making involves mixing chemicals together with water and pulp fibers, according to a specific recipe, and processing the mixture through to dewatering, drying and finishing. As an employee working in a paper making process, your typical duties include setting up machines, monitoring machine operations, conducting quality control checks and handing raw materials and intermediate stock. Duties also include assisting in finishing operations that convert, cut and package intermediate stock into a final form. You are also responsible for observing all safety and health rules while performing your duties.


Key Competencies:
· Excellent computer skills
· Attention to detail.
· Multilingual may be preferred or required.
· Desire to be proactive and create a positive experience for others.
· Teamworking and management skills
· Communication and presentation skills

Experience & Training.
· Bachelor degree in production and processing engineering.
· Prior experience of 3 years in paper production.

HOW TO APPLY
Interested and qualified candidates should forward their detailed CV before June 22, 2019 to kedsrecruits@gmail.com (indicate the position title in the email subject line).

Only shortlisted candidates will be contacted.

Thursday

Administrative Assistant


Position: Administrative Assistant 

Company Introduction:  link:  http://besta.co.tz/

Description of Position:
1. Have knowledge about computer, basic skill about Micro Office software.
2. Good communication with patients on phone or physically.
3. Handle the system of hospital and NHIF.
4. Handle the documents of NHIF forms for patients.

Contact:
Leon
0757802887

Sunday

Management AccountantChai Bora Limited, a multi-national company, invites applications from suitably qualified and experienced Tanzanians

Minimum Qualification: Bachelor
Experience Level: Mid level
Experience Length: 2 years


KEY DUTIES
1.     Preparation of all management and statutory accounts on time.
2.     Preparation and filling of taxes, and other statutory returns of the company.
3.     Support adherence of all financial regulations and procedures.
4.     Assist in preparation and posting of Budgets and forecasts.
5.     Maintain the Company assets register.
6.     Ensure efficiency and accuracy in postings into the ERP and coordinate all ERP implementations and reports accuracy.
7.     Preparation and maintenance of Junior payroll.
8.     Participate in the company’s internal and external audits.

Relevant Qualification/Experience
1.     At least two years working experience in FMCG Company.
2.     Good knowledge of computerized accounting packages and Microsoft office;
3.     CPA and Management Accounting related degree (Bachelor Degree in Commerce/Accounting/Finance).
4.     Fluency in Kiswahili and English

Send your application and CV only to:

Chaibora Limited
HR AND ADMINISTRATION MANAGER
P.O BOX 40670,
DAR ES SALAAM

Email: infdar@chaibora.co.tz

Closing date is 30th June 2019

Finance & Administrative Officer


KNCV Tuberculosis Foundation is looking for a fulltime

Finance & Administrative Officer Duty Station: Dar es Salaam, Tanzania

KNCV Tuberculosis Foundation
KNCV Tuberculosis Foundation is an international non-profit organization dedicated to the fight against tuberculosis (TB), still the deadliest infectious disease in the world.

KNCV is an international center of expertise for TB control that promotes effective, efficient, innovative and sustainable tuberculosis control strategies in a national and international context.  We are an organization of passionate TB professionals, including doctors, researchers, training experts, nurses and epidemiologists. We aim to stop the spread of the worldwide epidemic of TB and to prevent the further spread of drug-resistant TB.

Over the past century we have built up a wealth of knowledge and expertise, initially by successfully controlling TB in the Netherlands. Since the 1970s, we have also shared our knowledge and expertise with the rest of the world. We operate from a central office in The Hague in the Netherlands, a regional office in Central Asia and country offices worldwide. KNCV raises funds from private, institutional, corporate, and government donors.

Purpose of the assignment
The Finance & Administrative Officer is responsible for the financial management, administration & human resource management of the country office in accordance with the Tanzanian legislation and KNCV HRM Manual.

The Finance & Administrative Officer supervises the Finance & Administrative Assistant.

Position in the organization
He/she will report directly to the Project Manager(s) and will maintain close communication and coordination with the headquarters’ office KNCV Finance and  HRM division.

As Finance & Administrative Officer you will:

 • Support the Project Managers with financial, administrative and HR issues;
 • Ensure the financial, administrative and human resource related policies and documents are updated and implemented;
 • Supervise the Administrative Assistant;
 • Ensure the accounting transactions are in accordance with local law, generally accepted Accounting Principles, KNCV and donor policies, and any cost principles imposed by KNCV or the projects;
 • Support the Project Managers in development of project budgets and cash flow projections;
 • Keep timely, complete and correct financial transactions;
 • Facilitate accurate and timely submission of monthly financial reports; review monthly balance sheet reconciliations including bank reconciliation;
 • Monitor availability of funds so that cash flow adequately supports project activities;
 • Contact person for audits by internal and external auditors, and will provide support during audit and resolve audit queries;
 • Monitor and analyze monthly operating results against budget; provide results of such analysis for project monitoring to the Project Managers and the headquarters’ office KNCV Finance Officer as required;
 • Prepare the monthly payroll and ensure timely settlement of payroll deductions to the relevant reporting authorities;
 • Produce all essential regulatory bodies’ statutory reports as per the required format and reporting timeline;
 • Ensure compliance with legislative requirements of the government, KNCV country office manual and other KCNV manuals, and donor requirements;
 • Ensure the effective monitoring and tracking of project properties including maintenance and insurance of the inventory.


Who are we looking for?
Education
Bachelor’s Degree in Finance, Accounting, Management or CPA.

Knowledge/Experience

 • Minimum of 5 years’ experience in accounting, finance, administration and human resources, preferably with an international organization;
 • Experience with donor funded projects in a public health related field preferred;
 • Demonstrated experience and skills in planning, budgeting and forecasting, financial management and financial reporting;
 • High degree of communications skills and sense of urgency particularly attuned to working well with non-finance professionals;
 • Used to working in a fast-moving environment providing accurate and timely information of a high standard.


Behavioral competencies and skills

 • Excellent command of written and spoken English and Swahili;
 • Excellent skills in Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • Knowledge of Exact accounting package and/or similar accounting software;
 • Ability to efficiently organize work;
 • Ability to work as part of a team and independently;
 • Ability to cope with a high demanding work environment and to organize and prioritize workload;
 • Ability to work with national and international teams.


What do we offer?

 • A full time (40 hours) fixed-term contract for a year, with the intention to extend the contract;
 • An informal work atmosphere in an international environment where initiative is appreciated;
 • A highly-motivated team of experienced, self-driven colleagues;
 • The salary is dependent upon education and relevant working experience;
 • KNCV Tuberculosis Foundation has its own HR Manual.Application and Information

You can apply for this position by submitting your CV, including a motivation letter and 3 professional references, via HERE. before 20 June 2019. If you have any questions, feel free to contact our HRM Team in Tanzania: + 255 22 266 4859 or mail to recruittanzania@kncvtbc.org.

Administrative Assistant


KNCV Tuberculosis Foundation is looking for a fulltime

Administrative Assistant Duty Station: Dar es Salaam, Tanzania

KNCV Tuberculosis Foundation

KNCV Tuberculosis Foundation is an international non-profit organization dedicated to the fight against tuberculosis (TB), still the deadliest infectious disease in the world.

KNCV is an international center of expertise for TB control that promotes effective, efficient, innovative and sustainable tuberculosis control strategies in a national and international context.  We are an organization of passionate TB professionals, including doctors, researchers, training experts, nurses and epidemiologists. We aim to stop the spread of the worldwide epidemic of TB and to prevent the further spread of drug-resistant TB.

Over the past century we have built up a wealth of knowledge and expertise, initially by successfully controlling TB in the Netherlands. Since the 1970s, we have also shared our knowledge and expertise with the rest of the world. We operate from a central office in The Hague in the Netherlands, a regional office in Central Asia and country offices worldwide. KNCV raises funds from private, institutional, corporate, and government donors.

Purpose of the assignment
The Finance & Administrative Officer is responsible for the financial management, administration & human resource management of the country office in accordance with the Tanzanian legislation and KNCV HRM Manual.

The Finance & Administrative Officer supervises the Finance & Administrative Assistant.

Purpose of the assignment
The Administrative Assistant will provide support in project administration and management for effective project implementation.

Position in the organization
The Administrative Assistant reports directly to the Finance & Administration Officer.

As Administrative Assistant you will:

 •     Support administration and financial matters within the project implementation;
 •     Set up appointments/meetings with government, partner organizations and other stakeholders;
 •     Organize, coordinate and arrange all meetings and travels involving the project;
 •     Prepare and distribute minutes of meetings during administrative and coordination meetings and other activities involving KNCV and partners;
 •     Support senior staff to prepare liquidation report of their duty trips that have been completed;
 •     Provide administrative and budgetary support in planning, budgeting, organizing, implementation and monitoring of training activities;
 •     Pay relevant allowances to training facilitators and participants consistent with KNCV policies and project specification;
 •     Collect training expenditures and liaise with the Finance Officer in analyzing the financial returns and reconciliations from the trainings and workshops;
 •     Assist the Finance Officer in posting of invoices and retirement in the Exact system;
 •     File documents such as payment vouchers and retirements;
 •     Maintain the inventory book of project assets;
 •     Perform procurement for the project;
 •     Perform other duties and responsibilities assigned by management in relation to project implementation and daily management of the organization.


Who are we looking for?

Education

    Bachelor’s Degree in Administration, Finance, Logistics or any relevant area.

Knowledge/Experience

 •     Minimum of 2 years of relevant experience;
 •     Working experience with international NGOs is an added advantage;
 •     Good level of proficiency in Windows Excel;
 •     Knowledge on Exact accounting package will be an added advantage. 


Behavioral competencies and skills

 •     Good oral and written communication skills in English and Swahili;
 •     Excellent interpersonal skills and ability to work in a multicultural environment as part of a team and independently;
 •     Ability to cope with a demanding work environment and to organize and prioritize workload.


What do we offer?

 •     A full time (40 hours) fixed-term contract for a year, with the intention to extend the contract;
 •     An informal work atmosphere in an international environment where initiative is appreciated;
 •     A highly-motivated team of experienced, self-driven colleagues;
 •     The salary is dependent upon education and relevant working experience;
 •     KNCV Tuberculosis Foundation has its own HR Manual.


Application and Information

You can apply for this position by submitting your CV, including a motivation letter and 3 professional references, via ecruittanzania@kncvtbc.org. before 20 June 2019. If you have any questions, feel free to contact our HRM Team in Tanzania: + 255 22 266 4859 or mail to recruittanzania@kncvtbc.org.

Fundraising Expert at CCBRT


Job Ref: 2019-05

Comprehensive Community Based Rehabilitation in Tanzania (CCBRT) is a locally registered organisation first
established in 1994. It is the largest indigenous provider of ophthalmic and rehabilitation services in the country. CCBRT
aims to be the leading provider of accessible specialized health services in Africa and serves as healthcare social
enterprise and through development programmes the community and the most vulnerable. Committed to preventing
lifelong disabilities wherever possible, CCBRT is also engaged in extensive maternal and newborn healthcare (MNHC)

activities including obstetric fistula repairs and is currently constructing a Maternity and Newborn Hospital

In order to further strengthen our External Affairs Team,
we are looking for a enthusiastic experienced fundraiser who can identify and engage new strategic partners
independently, and explores new fundraising opportunities for CCBRT.

The role
As a senior member of CCBRT’s External Alliances Team, (s)he works towards a vision of a sustainable CCBRT with
accessible specialized health services by identifying and engaging new and existing strategic partners. S/he will expand
the mapping and identification of potential new donors, and pro-actively works with the clinical and project managers
to translate the needs of the organization into donor language. Background research on specific topic areas is an
important component of this job. The fundraising activities are supported by some External Affairs Assistants and is
directly linked to the grant management activities of the External Affairs team.

The candidate

 • Degree in development studies, International Relations, Communications or related field
 • Minimum of seven years’ work experience in fundraising in an international setting
 • Proven experience in development of logical frameworks and proposal writing
 • Excellent verbal and written communication skills (English); Swahili is an added advantage
 • Highly proficient in Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint
 • Drive and persistence
 • Creative and out-of-the box thinker
 • Strong analytical and research skills
 • Excellent interpersonal skills
 • Ability to work with multiple stakeholders (internal/external)
 • Able to deliver quality work on time (working with short deadlines)


If you are interested, please submit your curriculum vitae with 2 references, an overview of funds raised.
A cover letter telling us why you believe you are the right person for the role, and why you want to work for CCBRT inparticular. We are an equal opportunities employer and encourage people with disabilities to apply.


Please send your application via email to: recruitment.ccbrt@ccbrt.org.

Shortlisted candidates will undergo an interview as well as additional assessments.

Apply to: recruitment.ccbrt@ccbrt.org Please indicate job reference number: 2019-05

DEADLINE FOR APPLICATIONS: 15th June 2019

 


Web Analytics