-->
Showing posts with label zoom Tanzania jobs. Show all posts
Showing posts with label zoom Tanzania jobs. Show all posts

Monday

Nafasi 15 za Kazi Halmashuri ya Wilaya ya Kilolo


Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo amepokea kibali cha ajira chenye kumb Na. FA/71/363/01/38 cha tarehe 31/07/2017 pamoja na kibali Kumb Na. FA/170/363/01/48 cha tarehe 22/09/2017 aidha kufuatia vibali hivyo mkurugenzi Mtendaji anawatangazia wananchi wote wenye sifa za kujaza nafasi za kazi zifuatazo

1. MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA II – NAFASI 1

SIFA ZA MWOMBAJI
Awe amehitimu elimu ya kidato cha Sita/Nne na Mafunzo ya Astashahada/Diploma katika moja ya fani zifuatazo: Utawala, Sheria, Elimu ya Jamii, Usimamizi wa Fedha, Maendeleo ya Jamii na Sayansi ya sanaa kutoka Chuo cha Serikali za Mitaa Hombolo Dodoma, au Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.

KAZI ZA KUFANYA

 • Afisa Masuuli na Mtendaji Mkuu wa Serikali ya Kijiji.
 • Kusimamia ulinzi na Usalama wa raia na mali zao.
 • Kuratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya Kijiji.
 • Katibu wa Mikutano na Kamati zote za Halmashauri ya Kijiji.
 • Kutafsiri na kusimamia Sera, Sheria na Taratibu.
 • Kuandaa Taarifa za Utekelezaji wa kazi katika eneo lake na Kuhamasisha wananchi katika kuandaa na kutekeleza mikakati ya kuondoa njaa, umaskini na kuongeza uzalishaji mali.
 • Kusimamia, kukusanya na kuhifadhi kumbukumbu zote na Nyaraka za Kijiji.


MSHAHARA
TGS C1 – Tshs 525, 000/= hadi Tshs 668,000/=2. MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III – NAFASI 9

Awe amehitimu elimu ya kidato cha Sita/Nne na Mafunzo ya Astashahada/Cheti katika moja ya fani zifuatazo: Utawala, Sheria, Elimu ya Jamii, Usimamizi wa Fedha, Maendeleo ya Jamii na Sayansi ya sanaa kutoka Chuo cha Serikali za Mitaa Hombolo Dodoma, au Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.

KAZI ZA KUFANYA

 • Afisa Masuuli na Mtendaji Mkuu wa Serikali ya Kijiji.
 • Kusimamia ulinzi na Usalama wa raia na mali zao.
 • Kuratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya Kijiji.
 • Katibu wa Mikutano na Kamati zote za Halmashauri ya Kijiji.
 • Kutafsiri na kusimamia Sera, Sheria na Taratibu.
 • Kuandaa Taarifa za Utekelezaji wa kazi katika eneo lake na Kuhamasisha wananchi katika kuandaa na kutekeleza mikakati ya kuondoa njaa, umaskini na kuongeza uzalishaji mali.
 • Kusimamia, kukusanya na kuhifadhi kumbukumbu zote na Nyaraka za Kijiji.


MSHAHARA
TGS B1 – Tshs 390, 000/= hadi Tshs 489,000/=


3. DEREVA DARAJA LA II - NAFASI 5


SIFA ZA MWOMBAJI

 • Mwenye cheti cha Mtihani wa kidat cha IV, 
 • Wenye Lseni daraja la “C” uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa mda usiopungua miaka mitatu bila kusababisha ajali, 
 • wenye cheti cha majaribio ya Ufundi Daraja la II Watafikiriwa kwanza


KAZI NA MAJUKUMU
1. Kuendesha magari ya abiria na malor
2. Kuhakikisha gari na vyombo vyake vipo katika hali nzuri wakati wote, na kufanya uchunguzi wa gari kabla na baada ya safari ili kugundua ubovu unaohitajika matengenezo
3. Kufanya matengenezo madogo madogo katika gari
4. Kutunza na kuandika daftari la safari “Log book” kwa safari zote

MSHAHARA
TGS B1 – Tshs 390, 000/= hadi Tshs 489,000/=MAMBO YA KUZINGATIA

 • mwombaji awe raia wa Tanzania
 • awe na umri kati ya miaka 18 hadi 45
 • barua zote ziandikwe kwa mkono na ziambatanishwe na nyaraka zifuatazo
 • maelezo binafsi
 • nakala za vyeti vya kidato cha 4 au 6 cheti cha kuzaliwa na vyeti vya elimu ya taluma
 • picha ndogo 2 passport size za hivi karibuni
 • transcript, testimonial results havitakubaliwa
 • mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 09/03/2018
 • maombi yatakayoletwa baada ya muda ulowekwa katika tangazo hayatopokelewa
 • tangazo hili linapatikana kwenye tovuti ya Halmashauri www.kilolodc.go.tz

Barua zitumwe kwa

MKURUGENZI MTENDAJI,
HALMASHAURI YA WILAYA YA KILOLO,
S.L.P 2324,
KILOLO.

Jobs at Kampala International University


Kampala International University in Tanzania (KIUT) is a Private University fully registered by TCU and located in Gongo La Mboto Dar es Salaam (5kms) from Julius Nyerere International Airport. KIUT is a member of IUCEA, Association of African Universities and a member of the Association of Common Wealth Universities.

KIUT would like to attract additional Human Resource to its various academic and administrative departments.


TEACHING STAFF POSITIONS:

Faculty of Medicine

A: Lecturers needed in the following disciplines:


i. Physiology
ii. Anatomy
iii. Microbiology
iv. Pharmacology
v. Biochemistry

Applicants should be holders of;
a. A Bachelors Degree in: MD/MBBS/MBchB
b. MMED in any of the displines in (a) above OR a Masters degree in Anatomy, Masters in Physiology, Masters in Microbiology, Masters in Biochemistry, MMED Pathology.
c. A PhD in the area of specialization is an added advantage.


B: Assistant Lecturers needed in the following disciplines:

i. Physiology
ii. Anatomy
iii. Microbiology
iv. Pharmacology
v. Biochemistry

Applicants should be holders of:
a) A Bachelors Degree in any of the following: Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Microbiology
b) A Masters degree in the relevant discipline as listed in (a) above.


C. Lecturers in the following disciplines

i. Paediatrics
ii. Internal Medicine
iii. Surgery
iv. Obstetrics and Gynaecology
v. Pathology

Applicants should be holders of;
a) A Bachelors Degree in MD, MBBS/MBchB
b) MMED in any of the disciplines as stated in (a) above.
c) PhD in the area of specialization is an added advantage.

D. Assistant Lecturers for Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLS).

Applicants should be holders of:
a) A Bachelors Degree in Medical Laboratory Science (BMLS)
b) Master in any of the following: Medical Laboratory Science, Masters in Biotechnology, Masters in Microbiology, Masters in Biomedical Sciences/Msc in Laboratory Medicine


Lecturers for Medical Laboratory Science

Applicants should be holders of:
a) A Bachelors Degree in Medical Laboratory Science,
b) A Master’s of Science and A PhD in the relevant area


D. Faculty of Development Studies and Management

Assistant Lecturers - Department of Business

Applicants should be holders of;
a) A Bachelors Degree in Business Administration/Human Resource Management/ Marketing/Accounting/Finance/Procurement
b) a Masters in Business Administration or any related field


Lecturers - Department of Business

Applicants should be holders of;
a) A Bachelors Degree in Business Administration/Human Resource Management/ Marketing/Accounting/Finance/Procurement
b) a Masters in Business Administration or any related field from a recognized University
c) a PhD in a related area.


Assistant Lecturers - Department of Development Studies

Applicants should be holders of:
i. A Bachelors in Conflict Resolution and a Masters in Conflict Resolution/
ii. A Bachelors in Social work and Social Administration and Masters in Public Administration/
iii. A Bachelors in Guidance and Counselling and a Masters in Guidance and Counselling/Psychology/
iv. A Bachelors Degree in Public Administration and a Masters Degree in Public Administration.


Lecturers - Department of Development Studies


Applicants should be holders of:
i. A Bachelors in Conflict Resolution and a Masters in Conflict Resolution/
ii. A Bachelors in Social work and Social Administration and Masters in Public Administration/
iii. A Bachelors in Guidance and Counselling and a Master in Guidance and Counselling/Psychology/
iv. A Bachelors Degree in Public Administration and a Masters Degree in Public Administration.
v. A PhD in the related field.


E. Faculty of Pharmacy - Lecturers


Applicants must have
a) a Bachelors Degree in Pharmacy
b) a Masters in any of the following: Pharmacy, Pharmacology, Pharmacognosy, Pharmaceutics or related discipline
c) A PhD in the relevant field is an added advantage.


F. Faculty of Law


Assistant Lecturers


Applicants must have;
a) A Bachelors of Laws
b) A Masters in Law.


Lecturers

Applicants must have;

a) a Bachelor of Laws
b) a Master in Law.
c) A PhD in Law.

G. Faculty of Applied Science and Technology - Assistant Lecturers

Applicants should have;
a) a Bachelor of Computer Science or Information Technology or Information Systems or Computer Engineering
b) a Masters degree in a related discipline

Lecturers

Applicants should have;
a) A Bachelors of Computer Science or Information Technology or Information Systems or Computer Engineering
b) A Masters degree in a related discipline
c) A PhD in a related fieldADMINISTRATIVE POSITIONS


A) Director Human Resource

Applicants should be holders of:
a) A Bachelors in Human Resources Management
b) A Masters degree in Human Resources Management or in a related field
c) At least 2 years of working experience in a reputable institution or organisation


B. Director Estates and Works Department


Applicants should be holders of:
a) A Bachelors degree in Engineering in any of the following: electrical, civil, or mechanical
b) A Masters degree in a related field will be an added advantage
c) At least 2 years of working experience with a reputable institution or organisation


C. Director Quality Assurance


Applicants should be holders of:

a) A Masters degree from a recognised institution
b) A PhD will be added advantage
c) Must have taught at University for at least 3 years.
d) Knowledgeable in Quality Assurance systems of TCU, Inter-university Council for East Africa
Quality Assurance framework.
d) Education, Mathematics, Statistics or Science qualifications will be added advantage


IMPORTANT NOTES TO APPLICANTS
1) Closing date to receive applications is 09/03/2018
2) Only short-listed candidates will be contacted
3) All nationalities are encouraged to apply but Tanzanian citizens will be given first priority
4) Submit an electronic application to jobs@kiu.ac.tz
5) Remember to submit 5 hard copies of the application by hand or by courier delivery to the University as addressed above.


Jobs at Kampala International University

APPLY ONLINE THROUGH
Via E-mail: jobs@kiu.ac.tz

Applications are invited from suitably qualified candidates to fill the following positions at the University. Please submit five (05) copies of the application documents including a duly signed application letter, a detailed and updated Curriculum Vitae, copies of academic documents plus copies of any other relevant documents. The application should be addressed to:

The Director Human Resources,
Kampala International University in Tanzania,
P.O.Box 9790,
Gongo La Mboto, Dar es Salaam, Tanzania.

Applications may be hand delivered to the University or by courier. Electronic submission to: jobs@kiu.ac.tz may be submitted but hard copies will still be required during the interviews.

CLOSING DATE TO RECEIVE APPLICATIONS IS FRIDAY 9TH MARCH 2018


Job Opportunities at Southern Link Limited - 2 Posts


Job Opportunities at Southern Link Limited - 2 Posts

1. Mining Engineer -1 Post

Degree or relevant qualification with experience of not less than 5 years.


2. Mining Technician  -1 Post

Diploma or relevant qualification with experience of not less than 5 years.


APPLY ONLINE GO THROUGHE-mail: slinkltd@yahoo.com

Apply within two weeks from the date of this advertisement to:-

Human Resource,
P.O. Box 35561,
Dar Es Salaam,

E-mail: slinkltd@yahoo.com

Published on Daily News February 23, 201820 Jobs at Public Service Recruitment Secretariat February, 2018


President’s Office, Public Service Recruitment Secretariat on behalf of The Local Government Training Institute (LGTI), Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI), The Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), National College of Tourism (NCT) Tanzania Forestry Research Institute (TAFORI), Benjamin Mkapa Hospital, The Geological Survey of Tanzania (GST) and Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Ardhi University invites qualified Tanzanians to fill 20 vacant posts as mentioned below;

THE LOCAL GOVERNMENT TRAINING INSTITUTE (LGTI)

INTRODUCTION
The Local Government Training Institute (LGTI) is a higher learning Institution under the President’s Office, Regional Administration and Local Government (PORALG). The Institute was established by the Act of Parliament No. 26 of 1994, as a Corporate Body, to provide training, research, advisory and consultancy services in the fields of Local Government Finance, Administration and Management. As such, the Institute falls under the subject sector of Business and Management.


1. ESTATE MANAGER - 1 POST (RE-ADVERTISED)

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Prepare plans and budgets for the estate management activities;
ii. Responsible for advising all estate works pertaining to the maintenance of buildings, infrastructure, internal and external built areas, as well as keeping open and sports grounds;
iii. Take care of all lands of the Institute, maintaining the boundaries, following up all renters and developers within the Institute’s compounds;
iv. Supervises the Section staff and ensures the proper use of all tools and equipment of the Institute;
v. Initiate and prepare all required drawings for refurbishment, and maintenance of facilities, infrastructure, and buildings;
vi. Ensure the environments and facilities of the Institute including machinery, vehicles, utilities, buildings and landscape are well kept;
vii. Ensure all properties of the Institute are registered and relevant property documents are properly kept;
viii. Prepare and submit to relevant authorities periodic reports of the section; and
ix. Performs other duties assigned by the LGTI management.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

 • Master’s Degree either in Civil Engineering, Architecture, Building Economics, or Quantity Surveying. 
 • Working experience of eight (8) years of which three (3) years should be in Managerial Position.


REMUNERATION PGSS 13.1


TANZANIA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE (TAFIRI)

INTRODUCTION
Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI) was established by the Act of Parliament No. 6 of 1980 to promote, conduct, supervise, and co-ordinate fisheries research in Tanzania. The Institute is governed by the Board of Directors. This Institute is comprised of four Centers and one Substation: Mwanza Centre and Soto Substation on Lake Victoria, Kigoma Centre on Lake Tanganyika, Kyela Centre on Lake Nyasa and Dar es Salaam Centre on the Indian Ocean. The Institute Headquarters is located at Kunduchi in Dar es Salaam.2. RESEARCH TECHNICIAN II -1 POST (RE-ADVERTISED)

DUTY STATIONS AND SPECIALIZATION: DAR ES SALAAM

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i. Assist Research Scientists in their day-to-day research activities including scientific investigations, field observations, data collection and laboratory analysis;
ii. Keep proper records of research data; and
iii. Perform any other duties as may be assigned.


QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
Form IV/VI Certificate with Diploma in Fisheries or related field from recognized learning institution like Kunduchi Fisheries Institute; Mbegani Fisheries Development Centre or their equivalent.

SALARY SCALE: PGSS 6/7


MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (MUHAS)

INTRODUCTION
The Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) started as the Dar es Salaam Medical School in 1963. The school then transformed into the Faculty of Medicine of the University of Dar es salaam that in 1991 was upgraded and became a college–the Muhimbili University College of Health Sciences (MUCHS). In 1996, the Faculty of Medicine that was upgraded to a constituent College of the University of Dar es Salaam, with the aim of nurturing it to a full-fledged university later on was merged with the Muhimbili hospital to create the Muhimbili Medical Centre (MMC).

Over the years MUCHS made significant achievements in terms of increased student enrollment and development of several new academic programmes. The Parliament Act No. 9 of 1991 that established MUCHS was repealed in 2005 through the universities Act No. 7 of 2005. Subsequently, in 2007 Article 1 of the Charter of Incorporation established MUHAS in line with the Universities Act No 7 of 2005.

The objectives of the University are the advancement of knowledge, diffusion and extension of technology and learning, the provision of higher education and research and, so far as is consistent with those objectives, the nurturing of the intellectual, aesthetic, social and moral growth of the students at the University. MUHAS has two campuses; Muhimbili Campus and Mloganzila Campus.

3. MEDICAL SPECIALIST II 6 POSTS (RE-ADVERTISED)

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Carry out ward rounds including teaching ward rounds;
ii. Attend emergency medical duties and responsibilities;
iii. Perform clinical duties and responsibilities in both private and public outpatient clinics;
iv. Participate fully in morning clinical sessions, patients’ presentation and journal clubs;
v. Do researches in their respective medical fields;
vi. Teach and supervise medical doctors, students and other health professionals in clinical works in his/her area of specialization;
vii. Participate in Medical Boards;
viii. Participate in outreach programs;
ix. Participate in preparation of budget of the institution;
x. Initiate, Creates and plans strategies to improve his /her professional services;
xi. Prepare Continuing Education Programs for Medical Personnel;
xii. Provide Medical legal advice when required;
xiii. Carry out administrative duties and responsibilities in his respective working area; and
xiv. Perform any other Duties and Responsibilities related to his/her work as assigned by his/her superior.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Master of Medicine or Dentistry in one of the following field of specialization Anesthesiology, Anatomical Pathology, Emergency Medicine, General Surgery, Hematology and Blood Transfusion, Internal Medicine, Pediatric and Child Health, Restorative Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Pediatric Dentistry or equivalent respective qualification plus working experience of at least one (1) year and must be fully registered by the Medical Council of Tanganyika. Possession of a PhD will be an added advantage.

REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with institution salary scale PMGSS 11.1

4. AUDIOLOGIST II 2 POSTS (RE-ADVERTISED)

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Carryout audiometric therapy on patients with audio pathology;
ii. Maintain an accurate record of the audiometric services provided to patients;
iii. Compile case reports of each patient for monitoring treatment progress;
iv. Take care of equipments in the Unit/department and report any malfunctions;
v. Interview relatives and gather information that can assist in the treatment of patients;
vi. Offer technical guidance and support to subordinates; and
vii. Perform any other duties and responsibilities assigned by superior from time to time.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree in Audiology or its equivalent from a recognized University/Institution. Computer skills will be an added advantage.

REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with Institute’s salary scale PMGSS 5.1

5. AUDIO METRIST II - 1 POST (RE-ADVERTISED)

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Conduct audiometric analysis;
ii. Assist in prescribing audio prescriptions;
iii. Maintain audio aids;
iv. Keep and maintain patients statistics; and
v. Perform any other duties and responsibilities assigned by superior from time to time.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Diploma in Audiometry or its equivalent from a recognized institution. Computer skills will be an added advantage.

REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with Institute’s salary scale PMGSS 4.1

NATIONAL COLLEGE OF TOURISM (NCT)

 INTRODUCTION
National College of Tourism (NCT) was launched as an Executive Agency under the Ministry of Natural Resources and Tourism on January 24th, 2003 in accordance with the Executive Agency Act No. 30 of 1997. NCT is responsible for providing high quality training in Hospitality and Tourism industry with a view of improving service standards and enhance skills in Tourism and Hospitality.

6. TUTOR GRADE II - HOUSE KEEPING AND LAUNDRY – 2 POSTS (RE-ADVERTISED)

REPORTS TO: Head of Department

DUTY STATION: Arusha and Bustani Campuses

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Teaches up to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels;
ii. Administers examinations for NTA level 6 students;
iii. Conducts and supports research and consultancy works;
iv. Prepares learning resources;
v. Supervises field training;
vi. Supervises and assists junior staff; and
vii. Performs any other duties as assigned by supervisor.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree in Hotel Management with specialization in House Keeping and Laundry or equivalent qualifications from a reputable institution. Applicants with relevant qualifications who also possess Diploma in Education and three years working experience in teaching will be added advantage.

7.  POSITION: Tutor Grade II (Front Office Operations – 1 post) (RE-ADVERTISED)

REPORTS TO: Head of Department

DUTY STATION: Arusha Campus

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Teaches up to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels;
ii. Administers examinations for NTA level 6 students;
iii. Conducts and supports research and consultancy works;
iv. Prepares learning resources;
v. Supervises field training;
vi. Supervises and assists junior staff; and
vii. Performs any other duties as assigned by supervisor.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree in Hotel Management with specialization in Front Office Operations or equivalent qualifications from a reputable institution. Applicants with relevant qualifications who also possess Diploma in Education and three years working experience in teaching will have added advantage.

AJIRA SERIKALINI - NAFASI ZA KAZI SERIKALINI 

TANZANIA FORESTRY RESEARCH INSTITUTE (TAFORI)
Tanzania Forestry Research Institute (TAFORI) is a Parastatal Organization under the Ministry of Natural Resources and Tourism, established by act No.5 of 1980 with a broad mandate of Conducting and Coordinating Research in all aspects of Forest Production and Utilization. TAFORI with its Headquarters at Kingolwira in Morogoro Municipality has Seven Research Centres located at: Kibaha, Lushoto, Moshi, Dodoma, Tabora, Malya and Mufindi.

8. RESEARCH OFFICER GRADE II- 3 POSTS (RE-ADVERTISED)

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Assist in setting up experiments, data collection and analysis;
ii. Search for relevant literature required and writing research reports;
iii. Collect forestry research data;
iv. Supervise maintenance of research trial plots;
v. Work on specific projects more independently;
vi. Supervise Laboratory Technicians;
vii. Assist in data collection and analysis;
viii. Carry out literature surveys;
ix. Train Laboratory Technicians and Junior Research Officers; and
x. Perform any other duties related to official responsibilities assigned by the supervisor.QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Masters Degree in Forestry and a Bachelor Degree in Forestry with a minimum of an Upper Second Class Honours degree at undergraduate level. Applicant must possess knowledge in Computer programs applicable in research data processing and analysis.

REMUNERATION
PRSS 2

BENJAMIN MKAPA HOSPITAL
Benjamin Mkapa hospital is established as a Corporate Body to provide quality specialized health services, which are not offered in the country, thus reducing Government burden resulting from referring patients abroad. The Hospital is aimed to be a centre of excellence for medical services in terms of diagnosis and treatment specifically for urology, nuclear medicine, and Telemedicine and Endoscopic services. Furthermore, the Institute will provide training and carry out research in various areas of public health concern.

Upon completion, the Hospital will have 300 beds capacity and serve both in and out patients from within and outside the country. The Hospital, when fully operational, will provide a broad spectrum of services including emergency medicine, Intensive Care Unit (ICU), imaging (Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computerized Tomography Scan (CT Scan), Mammography, X-ray, Ultrasound, Gamma Camera, angiography, Positron Emission Tomography (PET/CT), Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT/CT), Cathlab, Gamma Knife, Laboratory services (Biochemistry, Virology, Microbiology) Non Invasive Surgical Services and radiotherapy services.

9. RADIOLOGIST – 1 POST

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Performing Radiological procedures; and
ii. Interpreting Magnetic Imaging Resonance, Computed Tomography, Ultra-Sound and Radiographs.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE.
Bachelor Degree in Medicine plus Master of Medicine in Radiology, He/She must be Registered by Medical Council of Tanganyika and Medical Radiology and Imaging Professional Council.

 REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with Government salary scale TGHS G.

KILIMANJARO CHRISTIAN MEDICAL CENTRE (KCMC)
Kilimanjaro Christian Medical Centre is located in the foothills of the snow-capped, Mount Kilimanjaro, Tanzania. It was opened in March 1971 by the Good Samaritan Foundation, who planned and raised large funds to build and equip it.

KCMC is a referral hospital for over 11 million people in Northern Tanzania. The hospital is a huge complex with over 600 beds, with hundreds of outpatients and visitors coming to the centre every day. Over 1000 staff are employed at the centre.

As a Christian institution, KCMC is committed to proclaim Christ through healing, teaching and research. It strives to combine professional excellence with a spirit of compassion.


10. MEDICAL SPECIALIST II - 1 POST (RE-ADVERTISED)


DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i. Attend in and out-patients on clinical issues;
ii. Assist in teaching and supervising medical students;
iii. Attend emergency medical duties;
iv. Carry out medical care to in and out-patients;
v. Ensure that prescribed instructions are carried out;
vi. Conduct major operations;
vii. Assist senior physicians/surgeons at operations;
viii. Carry out services and participating in major ward rounds;
ix. Supervise medical students and interns in clinical duties;
x. Ensure that patients are properly prepared for surgery;
xi. Participate fully in clinical sessions, patient presentations and journal clubs;
xii. Participate in research activities; and
xiii. Perform any other duties as assigned by his/her Superior.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
Holder of Doctor of Medicine and Master’s Degree (M. Med or M. Dent) or its equivalent from any recognized University with working experience of 6 years in Radiology or Dental. Must be registered with the Tanganyika Medical Council.

REMUNERATION:
Attractive remuneration package in accordance with the Government’s salary scale TGHS G

ARDHI UNIVERSITY (ARU)
The Ardhi University (ARU) was established after transforming the former University College of Lands and Architectural Studies (UCLAS) which was then a constituent college of the University of Dar es Salaam from 1st July 1996. The history of Ardhi University, however, dates back to 1956 when the then Surveying Training School offering land surveying technician  certificate courses was established at the present location of Mgulani Salvation Army Camp in Dar es Salaam. Then, that school was moved to the present location at which it is today (the Observation Hill) in 1958. In 1972, the school became called Ardhi Institute. The Institute offered two-year diploma programmes in the fields of Land Surveying and Land Management and Valuation. In the same year a three-year Diploma program in Urban and Rural Planning was introduced.

11. PRINTING ASSISTANT II - 1 POST (RE-ADVERTISED)

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
(i) Carries out minor machine repairs;
(ii) Assists in planning colour works;
(iii) Checks operation results to ensure adherence to standards of quality work;
(iv) Assists in specified jobs in the printing;
(v) Assists in providing day to day job progress within the section assigned;
(vi) Clears waste and cleans work areas and machines;
(vii) Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer;

QUALIFICATION AND EXPERIENCE.
Form IV/VI Certificate with Trade Test Grade II in Printing Technology plus ICT skills; OR Holder of Form IV/VI Certificate with Certificate in Printing Technology/Trade Test Grade III in Printing Technology and working experience of at least three years in a similar position plus ICT skills.

REMUNERATION
Attractive remuneration package in accordance with Institution`s salary scale

GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not more than 45 years of age
ii. Applicants must attach an up-to-date Curriculum Vitae (CV) having reliable contacts; postal address/post code, e-mail and telephone numbers;
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this advertisement;
iv. Applicants must attach their certified copies of the following certificates;
 Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates;
 Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts;
 Form IV and Form VI National Examination Certificates;
 Birth certificate.

v. Attaching copies of the following certificates is strictly not accepted
 Form IV and form VI results slip;
 Testimonials and all Partial transcripts.
vi. Applicants employed in the Public Service should route their application letters  through their respective employers;
vii. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason should not apply;
viii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts;
ix. Certificates from foreign examination bodies for Ordinary or Advanced level education should be verified by The National Examination Council of Tanzania (NECTA) and National Council for Technical Education (NACTE);
x. Certificates from foreign Universities should be verified by The Tanzania Commission for Universities (TCU);
xi. Applicants with special needs/case (disability) are supposed/advised to indicate;
xii. A signed application letters should be written either in Swahili or English and Addressed to

Secretary,
President’s Office, Public Service Recruitment Secretariat
P.O. Box 63100,
Dar Es Salaam.

xiii. Deadline for application is 11 MARCH, 2018 and
xiv. Only short listed candidates will be informed on a date for interview;
xv. Presentation of forged certificates and other information will necessitate to legal action;

APPLY ONLINE HERE


NOTE: All applications must be sent through Recruitment Portal by using the following address; http://portal.ajira.go.tz/ and not otherwise (This address also can be found at PSRS Website, Click ‘Recruitment Portal’)


AJIRA SERIKALINI - NAFASI ZA KAZI SERIKALINI - Sekretarieti ya Ajira

WWF Tanzania Jobs 2018 (3 Jobs)


The greater Ruvuma landscape of Southern Tanzania and Northern Mozambique, flanking the Ruvuma River along the border is one of the last great wilderness wildlife landscapes in Africa.  At 280,000 km2 the landscape is encompassing Selous and Niassa Game Reserves and embracing extensive habitat of two terrestrial Eco regions - the Southern Inhambane-Zanzibar Coastal Forest and Eastern Miombo Woodland & Savannah.  WWF Tanzania is implementing conservation programmes in the southern Tanzania part of the landscape, with closer collaboration with WWF counterparts in Mozambique.  The vision is to ensure that the outstanding and globally significant natural wealth and biodiversity are sustained, and support local livelihoods and national economic development for present and future generations.

A number of programmes are implemented by WWF in both the terrestrial and marine areas. The specific programmes that are implemented in the landscape include Species (elephant & rhinos conservation and management), Forestry, Marine, Freshwater, and Renewable Energy. WWF’s involvement in the Ruvuma landscape also entails working with a variety of stakeholders, landowners and key partners including local communities, national and local Government Agencies, NGOs and the private sector. Due to the diversity and complexity of the types of programmes which are inter-linked and cross cutting in nature, diverse biodiversity threats and stakeholders present in the landscape,


1. Job Title: Communications Officer - Ruvuma Landscape Tanzania


WWF is seeking to recruit a Communications Officer for its SIDA CSO Project that will be implemented between 2018 and 2022.

Main Task
Under the technical guidance of Communications Manager and support from programme coordinators The Communications Officer will be responsible for ensuring the delivery of outputs under the SIDA CSO Programme that are related to awareness-raising, communications and capacity strengthening  in general;  facilitating sharing knowledge, raising awareness and increase the programme visibility in the Ruvuma Landscape, partner institutions and other relevant stakeholders on issues relating to conservation of natural resources.


Specific Tasks

 • The Incumbent will work closely with the Communications manager to execute the following tasks:
 • Ensure that relevant program materials such as Human Interest Stories, donor reports, proposals, factsheets, infographs etc. are developed and disseminated to donors and target groups through relevant media and network channels. The Communications Officer will assist WWF program officers in the proposal development stage to identify appropriate communication activities for the projects. 
 • Develop and maintain contact information, materials and relationships with journalists and media outlets (print, TV, radio, web etc.) within and outside Tanzania to increase coverage of conservation issues in the media (print, broadcast and digital). Specific activities may include: 
 • • Draft and edit articles, press releases, human interest stories and other advocacy/information materials. 
 • • Collaborate with the media by organizing project site visits; facilitate photo coverage and TV footage and utilizing both web-based and traditional media as appropriate. 
 • • Monitor and evaluate the use and effectiveness of media materials. Maintain a library of media coverage, clippings etc.
 • Provide content for WWF TCO website and social media sites (Facebook, Twitter, instagram and YouTube etc). Monitor content on line and provide guidance and reactions and responses whenever needed. Ensure that the programme makes the best use of technology for key communications activities (e.g. content development for web sites & intranet development, social media and online marketing).
 • Manage the Selous-Niassa Wildlife Corridor web site to ensure it has updated contents of appropriate and very high quality materials that convey the essence and significance of the corridor in ensuring connectivity of the two protected areas in Tanzania and Mozambique.
 • Ensure timely and quality production of advocacy and branding materials such as periodicals, annual and donor reports, supplements, calendars, briefing notes, Human Interest Stories, picture stories, videos, etc. The Communications Officer will develop and archive communication materials, including digital, such as publications, press releases and clippings, photographs, audio-visual materials, web resources etc.
 • Events/campaigns: Assist in organizing and generating public support for special events and campaigns to promote strategic conservation goals. Support organization of workshops, seminars, campaigns, events and project review meetings including agendas and meeting minutes.
 • Identifying opportunities for press coverage around events and specific publications and working with colleagues to develop targeted media strategies, including drafting press releases and pitching op-eds.
 • Manage press inquiries and pursue opportunities for promoting the SIDA CSO Programme in Tanzania.  
 • Develop communications projects, budgets, and prepare progress reports timely as per WWF’s reporting Standards.
 • Work collaboratively with fundraisers and programme staff to provide communications products that will support fundraising efforts for the SIDA CSO programme.
 • Support project executants/managers in identifying and documenting appropriate content for producing appropriate communications materials, stories, articles, audio visuals, presentations, radio and television programmes.


Required Functional Skills:
 • Relevant University level qualification in the field of Communications, Public Relations, Marketing, Journalism, International Relations and Development is required. Natural resources conservation knowledge will be an added advantage.
 • At least five years of similar work experience is required.

Competencies
 • Understanding of the wider strategic context, both internally and externally
 •  Ability to work to tight deadlines and manage a number of conflicting and frequently changing priorities
 • Excellent written and oral English and Swahili, communication skills are required. He/she should have advanced working knowledge of MS Office (Word, PowerPoint, Excel and Publisher). Basic design and layout skills, Adobe and PageMaker are an added advantage. Demonstrated and extensive social media experience is an added advantage.

 Working Relationships
 • Internal – Technically receives guidance from Country Communications Manager. Works closely with the Programme Coordinators, Programme Executants and administrative staff in the TCO to deliver coherent, unified and impactful positioning for the programme
 • External – The role will interface and works closely with key partners and actors (media, governmental, private sector representatives, local in programme areas and national and forums, civil society bodies) in Tanzania to achieve the set objectives in the CSP 2016 – 2020 and impact.

Behavioural competencies
 • The candidate should have high level of integrity, accountability, and punctuality and be willing to take extra work whenever the need arises.
 • Candidate should be able to work independently – with minimum supervision and guidance from supervisors. Demonstrated and extensive social media experience is an added advantage. 
 • He/she should also demonstrate and be exemplary in portraying WWF values and ethics which are: Passionate & Optimistic, Challenging & Inspiring, Credible & Accountable, and Persevering & Delivering Results.
 • He/she should be a good team player


Apply to: hresources@wwftz.org

Apply by: 8th March, 2018


WWF Tanzania Jobs 2018

**********************

2. Job Title: Ruvuma Landscape Coordinator - Tanzania


WWF Tanzania Country Office is recruiting a competent individual to provide leadership in programme coordination to ensure efficient and effective delivery of the landscape goal and vision.


MAIN PURPOSE
The purpose of this job is to enhance coordination of diverse WWF Tanzania programme activities in the Ruvuma Landscape in order to ensure WWF Tanzania goal is achieved.


TASKS
 • Country Conservation Strategy
 • Coordinate and provide leadership as a focal point for WWF Tanzania activities in the Ruvuma Landscape as they are defined in the CSP 2015-2020 strategy and any other initiative emanating from the Country Office.
 • Supervises the implementation of all initiatives/projects within the Ruvuma Landscape Program.
 • Participate in development of country conservation strategy and WWF desired impacts/outcomes.
 • Participate in collaboration with Conservation Manager and Programme Coordinators in the landscape growth by ensuring concept papers, proposals and reports are up to standard are prepared and submitted to potential funders.
 • Support the Ruvuma Landscape Trans-boundary Coordination in the promotion of trans-boundary ecosystem  conservation and cooperation between Tanzania and Mozambique
 • Support implementation Partnership Strategy, Communication Strategy and Fund Raising Strategy for the country programme.

Programme Management
 • Management of Ruvuma Landscape Programme Conservation activities in consultation with Conservation Manager or designate.
 • Ensure that operational and budget plans are in place as per country office guidelines.
 • Manage, monitor and ensure accountability and adherence to Project Plan/Action Plans with Conservation Manager or designate.
 • Ensure that the programme is conducting comprehensive project monitoring and evaluation component in all activities. 
 • Ensure timely completion and submission all Technical Progress, Donor and financial reports.
 • Provide monthly updates of lessons learned and best practices to Conservation Manager.
 • Lead information exchange, resource sharing between projects within Ruvuma Landscape.
 • Complete and submit approved (by Conservation Manager) reports as needed for the government and partners.
 • Working in collaboration with the TCO Monitoring and Evaluation Officer, develop and implement an effective monitoring and evaluation plan for the programme with a strong focus on measuring and delivering conservation and livelihood outcomes and impacts.

Civil Society Organisations and Partner Engagement
 • Facilitate assessment of the organisational capacities of partner organisations and to plan for appropriate means to ensure a continuous strengthening of organizational capacities for delivery of the conservation programme. This includes providing relevant training such as planning & budgeting, project management & development, leadership, lobby and advocacy, monitoring and evaluation
 • Conduct regular program reviews to assess the level of implementation and achievements made by the partners according to what has been planned,
 • Facilitate Co-ordination and information sharing with other development organisations and government institutions in the areas of the partnership activities
 • Assist partner organisations in the setting up and implementation of monitoring systems to assess attainment of anticipated results and general impact. It should be ensured that these systems effectively incorporate views and opinions by the intended beneficiaries,
 • Provide organisational development support through appropriate training, mentoring and provision of grants; Assist CSOs to develop Capacity Building Action Plans, Train interested CSOs in financial management; Support CSOs to develop project proposals
 • Support existence of linkages and their utilisation between CSOs, local government, service providers and policy advocates
 • Promote Learning among CSO and partners in the trans-boundary eco system.

Financial Management And Logistics
 • Work closely with the Financial Manager to ensure compliance with WWF Tanzania, donor and ethical standards.
 • Oversee the implementation of WWF Tanzania Financial, Administrative and Procurement Policies.
 • Oversee administration of staff, funds, equipment and overall supervision of day to  day programme interventions  in the Ruvuma Landscape

Communication with Stakeholders
 • Represent WWF in Ruvuma Landscape and serve as the main contact at government, donor, civil society and media meetings.
 • Promote knowledge of WWF Tanzania mandate and values through responsible representation of WWF Tanzania amongst all stakeholders and potential partners.
 • With support from the Country Communications Manager ensure program visibility and good public relations.
 • Regular correspondences and sharing of information with the Conservation Manager and Programme Coordinators to discuss activities, challenges and strategy.

Team Management
 • Provide visionary and strategic direction to field teams.
 • Ensure that comprehensive inductions are provided to all new staff by Conservation Manager, Programme Coordinators and support staff on projects, procedures and systems.
 • Support Conservation Manager, Finance Manager, and Operation Manager whenever necessary and develop performance objectives and work plans for landscape staff.
 • Ensure landscape staff are working with team spirit and everyone has performance objectives and work plans.
 • Carry out regular performance reviews on the Programme and support staff and flag any issues that need immediate attention and support in the landscape.
 • Create/maintain systems to reasonably safeguard the overall health, welfare and security of staff.

Fundraising and Communications
 • In collaboration with the Communications Manager (TCO) and the Fundraising Manager coordinate WWF’s communications and fundraising efforts for sustaining interventions in the Ruvuma Landscape.
 • Ensure lessons, stories and experiences are documented as appropriate and exchanged with colleagues in WWF-Tanzania, WWF network, and other audiences.
 • Support fundraising efforts for implementation of the strategy.

Other Roles
Undertake any other relevant duties as assigned by the Line Manager.

 Nafasi za kazi WWF Tanzania 2018

REQUIRED QUALIFICATIONS AND SKILLS
 • Post Graduate University degree in Natural Resources Management and Assessment with relevance to Environment Management, Forestry, Climate Change, Wildlife, Marine or Social Sciences or related area but a masters will be an added advantage;
 • Five (5) years minimum of field and management working experience in one or (ideally more than one) of Miombo ecosystem management, protected/conservation area management, CBNRM, forest and wildlife management and other relevant fields in the region
 • Excellent management and co-ordination skills, with experience of technical programme implementation and reporting and adaptive programme management through management orientated monitoring systems;
 • Excellent interpersonal, facilitation, communication and leadership skills and ability to operate as part of a team;
 • Experience in project/programme reporting and management planning.
 • Clearly demonstrated experience in field capabilities and leadership of field staff and willingness to participate in field activities, surveys and travel to remote areas within the landscape.
 • Excellent knowledge and use of English and Swahili language;
 • Ability to meet deadlines and accuracy and attention to detail.

Behavioural competencies
 • Adheres to WWF’s values, which are: Passionate & Optimistic, Challenging & Inspiring, Credible & Accountable, and Persevering & Delivering Results.
 • Demonstrates potential in the following critical competencies:
 • Change Leadership - Continuously seeking (or encouraging others to seek) opportunities for different and innovative approaches to addressing organizational problems and opportunities
 • Drive for Results - Setting high goals for personal and group accomplishment; using measurement methods to monitor progress towards goal attainment; tenaciously working to meet or exceed those goals while deriving satisfaction from the process of goal achievement and continuous improvement
 • Decision-making - Identifying and understanding issues, problems and opportunities; comparing data from different sources to draw conclusions; using effective approaches for choosing a course of action or developing appropriate solutions; taking action that is consistent with available facts, constraints and probable consequences

Working Relationships
Internal - Works and liaises closely with the WWF TCO Programme Coordinators and other staff in WWF offices outside the region.
External - Works closely with relevant stakeholders, implementing and donor partners (bilateral and multilaterals in the area).


Apply to: hresources@wwftz.org
Apply by: 8th March, 2018


WWF Tanzania Jobs 2018

**********


3. Job Title: Wildlife Officer - Tanzania


WWF is now recruiting a Wildlife Biologist/Ecologist to be based in Tunduru, Ruvuma Region. to undertake the following major tasks:

Job Description
Major functions:
 • This is a field based position and responsible for studying the life processes of animals and their environment as well as wildlife population dynamics. 
 • Monitoring plant and animal habitats, determines which animals are affecting nature in a detrimental way, and helps restore and conserve animal habitats within the WMAs, buffer areas of Selous Game Reserve and the Selous-Niassa Wildlife Corridor. 
 • The officer will be the lead person for designing and conducting regular wildlife surveys, small mammal trapping, camera trapping, drones surveillance, spotlight surveys and monitor wildlife behaviors related to Human Wildlife Conflicts within the buffer areas of Selous Game Reserve.

Major duties and responsibilities:
 • Evaluate wildlife habitat/range conditions, collect data, and recommend management or projects to improve terrestrial and aquatic wildlife habitat;
 • Implement quality assurance/quality control plans to ensure the wildlife data collected and products prepared meet WWF and KfW standards and regulations;
 • Develop and share information pertinent to the protection or restoration of wildlife resources within the Ruvuma Landscape;
 • Contribute to enhance public awareness and knowledge of the value of healthy habitats and the need to maintain diverse, productive, and sustainable watersheds to meet wildlife needs;
 • Modify or adapt established animal damage control techniques to meet local conditions concerns and address specific environmental, economic, or political considerations, especially with regard to Human –Wildlife Conflicts;
 • Establish and maintain cooperative relationships with SGR, TAWIRI, FZS, the hunting industry groups, and individuals in meeting overall SECAD program needs and goals;
 • In collaboration with District Team, support the performance of duties relating to wildlife management and use of control techniques aimed at controlling wildlife damage and provide technical and operational assistance to district councils, WMAs and SGR in the reduction of human-wildlife conflict within the landscape;
 • Contribute to the identification of wildlife-borne diseases and work to improve the management of wild mammal and bird vectors carrying pathogens that may adversely affect human health;
 • In collaboration with the M&E Officer and Communication/Outreach Officer jointly participate to prepare technical briefing papers, status updates for the SECAD and Ruvuma Landscape Programme.
 • Supports and ensures the delivery of good quality semi-annual / annual Technical Programme Reports (TPRs) and other reporting as per donor requirements; and
 • Undertake periodic review of the implementation and operation of the monitoring and reporting mechanism; including the preparation of best practices and lessons learned.
 • Undertake any other assignment in relations to WWF goals as will be directed by the Project Executant ( your immediate supervisor),  the Ruvuma Land scape Coordinator or his/her representative and the Country Director or  his/her representative

Requirements:
 •  A minimum of Bachelor’s degree or higher in Wildlife Biology, Wildlife Ecology, Zoology or related disciplines including Environmental Science, Range Management, and  Natural Resources Management;
 • At least five years of experience as Biologist or Ecologist in any Protected Areas in the country (Game Reserves, National Parks or Ngorongoro Conservation Area);
 • Strong analytical skills including analysis of both quantitative and qualitative data;
 • Excellent organizational and time management skills required to meet deadlines;
 • Ability to work independently and as part of a team;
 • Strong knowledge in Computer programs;
 • Willing to travel extensively in the remote areas within and outside the Region;
 • Displays cultural, gender, religion, race, nationality and age sensitivity and adaptability;
 • An understanding of the requirements, needs and priorities of private and institutional donors; and
 • Experience of facilitating individual and group learning, mentoring and or coaching with an ability to build and maintain effective working relationships.

Working Relationships
Internal:
Interacts and works closely and on a regular basis with the Project Executant, Ruvuma Landscape National Coordinator and project staff in Selous Game Reserve, WWF Office Tunduru and WWF Country Office at Dar es Salaam.

External:
Interacts as required with central and local governmental institutions, FZS, TAWIRI and other stakeholders, in collaboration with the Ruvuma Landscape National Programme Coordinator as appropriate.


Apply to: hresources@wwftz.org
Apply by: 8th March, 2018


WWF Tanzania Jobs 2018Assistant Finance Officer Job at Women Fund Tanzania


Women Fund Tanzania - "Empowering Local Women Heroes" (WFT) is an upcoming
women's rights fund in Tanzania. As a Grant Maker, WFT provides a funding mechanism which aims at enhancing the voice and visibility of women's rights organizations through grant making and capacity strengthening with the aim of facilitating women's rights actors at different levels in the country to realize their full potential for empowerment, access to rights and women's movement building in the country.


WFT, which was registered as N,on-profit making organization in the country in year 2008, intends to employ a competent and qualified person as a Assistant Finance Officer in line with WFT growth prospects.

Job Title:  Assistant Finance Officer - Women Fund Tanzania Jobs 2018

Reports to: Head of Department
Job Location: Dar-es-Salaam

Job Objective:
. To provide financial and administrative support to WFT Board, staff, partners and sub grantees


Principle Responsibilities:
Ensuring all WFT Financial transactions are recorded timely, completely and correctly into the finance accounting systems. Keeping all files and records updated and organized to ensure documents are easy traceable. Ensuring that all transactions are in line with the organizations Charts of Accounts, Advising the Head of Finance and Administration in all matters regarding to finances for WFT.

Main Duties:
 • Maintain the files for all WFT legal and tax documents, correspondence
 • Record transactions in accordance with the approved guidelines, budgets, supporting documents to the proper accounting codes on a daily basis;
 • Make only approved payments and ensure that proper documents are attached to the payment vouchers;
 • Record and update the fixed asset register;
 • Reconcile bank statements per donor bank accounts;
 •  Follow up with bankers to ensure timely and correct bank transfers;
 • Obtain & file acknowledgement receipts of funds;
 • Manage petty cash and issue petty cash Certificate on monthly basis
 • Prepare donor financial reports and WFT financial reports
 • Support WFT staff and Partners in adhering to policies and financial management requirements; -
 • Record and manage imprest as per the WFT guidelines;
 • Record and manage the grant disbursement and report grant status on a monthly basis;
 •  Ensure an efficient and pleasant office working environment;
 • To assist the Head of Finance and Administration with matters relating to accounts, internal and External audits.
 • To participate in Performance Management reviews annually.
 • Protect organization's value by keeping information confidential;
 • Execute any other tasks as required by the Head of Department and Executive Director to ensure the smooth functioning of the tasks and responsibilities of WFT.

Qualifications and experience:
 • A Bachelor's degree in Accounting, or Business Administration;
 • At least 3 years working experience with an NGO, knowledge on Donor reporting and compliances, preferably within a grant making organisation
 • Knowledge of Pastel accounting is added advantage
 • PC proficiency and good knowledge of using MS Word and Excel;
 • Ability to express oneself clearly and effectively both orally and in writing;
 • A person with good interpersonal skills
 • A person with high integrity and pay attention to details
 • Ability to work under pressure to meet deadlines; and personal initiative

TO APPLY ONLINE GO THROUGHThe interested part may apply by sending resume and cover letter through the email info@wft.or.tz or the physical address provided below. By 28th February 2018.

If you won't hear from us within seven days from the deadline please count that, your application has not been successful.

Physical Address

Executive Director,
Women Fund Tanzania (WFT),
P.O.BOX 79235,
Dar es Salaam
+255 753 912 130


Women Fund Tanzania Jobs 2018Sunday

MeTL Jobs 2018


Job Position: Refinery Shift In charge
Job Location: Temeke, Kurasini Dar Es Salaam

Description
Workplace: East Coast Oils and fats limited, A MeTL Company Group.


Qualification required:
- B Tech & Process Engineering.

Desired Experience: 2-3 years

Job Description:
Responsible for handling refinery & fractionation operation, preparation of daily production reports of oil, chemical, breakdown, minimize the losses of oil, steam, power & chemical. Manpower planning & shift handling

Nafasi za Kazi METL Tanzania

Skills required:
- Should have good knowledge of the subject, concentration power, high energy and alertness of mind including skill of problem solving & leadership.
- Multi-tasking, attentive to detail communication, capability building.
- Candidate applying should have proper knowledge in LT and HT power, AC, DC motors, transformers breakers, power plant, air compressors, boiler, switch gears and stardelta stoutes.
- Good communication and English speaking skills, able to handle the shift.

Special Exposure: Should comply job description.

Likely range of salary is T.sh 650,000 Gross.

Apply via email.


East Coast Oils and Fats limited, A MeTL Company Group is an equal opportunity employer and hence, We encourage specially challenged and female candidates to apply.

Interested candidates may send their CV only to : recruitment@metl.net
Nafasi za Kazi METL Tanzania

Saturday

Jobs at The Aga Khan Health Service


The Aga Khan Health Service. Tanzania (AKHST) an institution of The Aga Khan Development Network, is completing a major phase II expansion of the Aga Khan Hospital, Dar es Salaam in 2018. This expansion aims at improving the Hospital's quality of facilities and infrastructure to become an ultramodern 170 bed facility in order to increase its- capacity as a provider of high-quality medical care leading to tertiary care, referral and teaching hospital.

The Phase II development is focusing on expanding key clinical services including a comprehensive cardiology programme, oncology services, and neurosciences. as well as the expansion of orthopedics and trauma, diagnostic imaging, critical care, and women and child health programmes.


The Hospital is ISO and JO Accredited (achieved a level of quality and patient service that is equal to the best hospitals in the world) -' and the teaching site for The Aga Khan University, which offers postgraduate medical education programs leading to Master's of Medicine in Family Medicine, Internal Medicine and Surgery.

It is also an accredited internship site. As part of the integrated health systems approach. AKHST plans to establish 35 outreach health facilities that are located across Tanzania. Currently. 20 such clinics have been established across the country and linked the main hospital in Dar es Salaam.

We are seeking for enthusiastic and qualified experienced personnel for the following positions:

1. HARDWARE /NETWORK ASSISTANT - 1 POSITION 

Job Summary
Prime responsibility of the incumbent is to implement and support of Network Systems (WAN & LAN) at AKHST. System support and integration of operating system. System level support and set-up of HMIS and other applications will also under their role with coordination of end user computing support administrator.

Key Responsibilities
• Network Administrative Functions.
• Network Management and Monitoring / LAN Administration.
• Installation and support of all Infrastructure servers under the guidance of Head of ICT
• Develop Back-up Policies and Procedures, Disaster Recovery Plans. Configure Backups on external devices
• Participate in implementation of Campus Wide LAN and Cabling.
• System Monitoring to further tune the network or to resolve problems.
• WAN connectivity, Management and Set-up
• Ensure Infrastructure servers are available up and running within our service standards.
• Client Station Setups - Hardware Software Setup, testing and connectivity to other servers and to client stations.

Skills, Qualifications And Experience:
• Bachelor's degree in Information Technology or equivalent.
• Minimum of two years working experience in similar capacity and health care systems.
• Certificate in Networking from a recognized institution will be an added advantage.

2. ASSISTANT SYSTEM ADMINISTRATOR - 1 POSITION 

Job Summary
Prime responsibility is to provide telephone and desk side support for Aga Khan Hospital, Dar es salaam employees/temps on networked PC, peripherals and telephony related issues, performing problem analysis and troubleshooting to resolve incidents.

Key Responsibilities
• Play a key role in maintaining, resolving and analyzing the help desk tickets and responsible for their lead time.
• Responsible for all aspects of systems administration including hardware, applications, and telecommunications.
• Managing HMIS security including roles, rights and credentials of application.
• Participating in service desk related projects ensuring compliance with IT best practice standards and methodologies, and production of high quality documentation.
• Managing the ISO requirements for the department and recommend precautionary measures as per standard.
• Play a key role in monitoring the system performance, capacity planning and IT resource usage.
• Managing Data Backup on external device on daily basis.
• Problem Diagnosis, Workarounds and Finding Solutions.
• Ensure operational servers are available up and running within our service standards.
• Installation and configuration of all software's and deployment of hardware.

Skills, Qualifications And Experience:
• Bachelor's degree in Information Technology or equivalent.
• Minimum of two years working experience in similar capacity and health care systems.

3. MECHANICAL ENGINEER - 1 POSITION 

• Must have good knowledge to undertake maintenance such as repair of screw chillers/AHU/FAHU/Split AC / FCU/ Chilled water flushing/ installation of dampers/Chilled water pumps/ filters/Laminar flow/dehumidifiers/ducting insulation works/ plumbing/drainage/boiler/fire protection systems/water filtration system/PTS/Medical gas system/Lift etc.
• Must have good knowledge in the HVAC/PLUMBING/ MECHANICAL - break down maintenance as well as preventive maintenance.
• Must have good knowledge in electrical systems.

Skills, Qualification and Experience
• Form IV and should be able to speak Kiswahili and English.
• Certificate course of the related field.
• Minimum 3 years as an mechanical maintenance engineer in a reputed organisation preferably a Hospital4. HVAC TECHNICIAN - 1 POSITION 

Key Responsibilities
• Must be able to do the maintenance / repair of Screw chillers/AHU/FAHU/Split AC / FCU/ Chilled water flushing/ installation of dampers/Chilled water pumps/filters/Laminar flow/dehumidifiers/ducting insulation works etc.
• Must have good knowledge in the HVAC - break down maintenance as well as preventive maintenance.
• Must have good knowledge in electrical systems
• Form IV and should be able to speak Kiswahili and English.

Skills, Qualification and Experience
F.T.0C (Full Technician Certificate). M
inimum 2 years as an HVAC Technician in a reputed Hotel / Hospital.

5. CONTROLS TECHNICIAN - 1 POSITION 

Key Responsibilities
• Installing and maintenance of DDC (Direct Digital Control) controllers
• Low voltage wiring
• Troubleshooting, testing and commissioning BMS & HVAC systems and electronics
• DDC Ladder-Logic style programming
• Reading and understanding mechanical plans and wiring diagrams
• Coordinating work with other trades (ie: electricians, HVAC technicians, plumbers)
• Documenting work and procedures
• Properly addressing TCP/IP networks and RS-485 communications
• Analyzing and correcting communication issues
• Work according to project timelines and required processes
• Work on hospital and follow required safety measures

Skills, Qualification and Experience
• F.T.0 (Full Technician Certificate).
• Minimum 2 years as an HVAC Technician in a reputed Hotel / Hospital.
• Must have good knowledge in the BMS/HVAC Controls/Fire Alarm Controls/Pump Controls /Boiler Controls/ICT Controls/ Nurse Call Bell System Control/Medical Gas Control.
• Must have good knowledge in electrical systems.

6. TRADE HELPER - 1 POSITION 

Key Responsibilities
• Must be able to do the Small maintenance repairs of MEP systems.
• Solve daily problems of MEP services in the hospital along with the plumbers and electricians.
• Must have good knowledge in electrical systems.

Skills, Qualifications and Experience
• Form IV and should be able to speak Kiswahili and English.
• F.T.0 (Full Technician Certificate).
• Minimum 2 years as a trade helper in a reputed Hotel / Hospital.


7. FITTER FABRICATOR  - 1 POSITION 

Key Responsibilities
• Must be able to do the maintenance / repair of mechanical/ electrical/utility systems
• Must have good knowledge in the MEP fabrication/welding woks
• Must have good knowledge in types of welding.
• Heat-treat parts, using acetylene torches
• Install boilers, containers, and other structures/
• Lift or move materials and finished products, using large cranes
• Align and fit parts according to specifications, using jacks, turnbuckles, wedges, drift pins, pry bars, and hammers
• Hammer, chip, and grind work pieces in order to cut, bend, and straighten metal
• Lay out and examine metal stock or work pieces to be processed in order to ensure that specifications are met.
• Locate and mark work piece bending and cutting lines, allowing for stock thickness, machine and welding shrinkage, and other component specifications
• Mark reference points onto floors or face blocks and transpose them to work pieces, using measuring devices, squares, chalk, and soapstone

Skills Qualifications and Experience
• Form IV and should be able to speak Kiswahili and English.
• F.T.0 (Full Technician Certificate).
• Minimum 2 years as a fitter cum fabricator in a reputed Hotel / Hospital.


8. NUCLEAR IMAGING TECHNOLOGIST  - 1 POSITION 

Key Responsibilities
• To justify and perform nuclear medicine examinations
• Perform clinical work using specialized imaging equipment and rotate through different areas in department (Radio Pharmacy, imaging and processing, record maintenance, stock, filming etc.)
• Ensure all equipments are clean and kept in good working order
• Diagnostic quality of images produced
• Undertake IV cannulation for patients requiring the injection of contrast media

Skills Qualifications and Experience
• Minimum qualifications of Bachelors Degree
• Must be registered in the Medical Radiology & Imaging Professionals Council
• At least 2 years experience in a reputable organization.


- ONLY QUALIFIED/SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED FOR INTERVIEWS-COMPLETE APPLICATIONS SHOULD BE SUBMITTED ELECTRONICALLY TO:

THE AGA KHAN HEALTH SERVICES AT -  hr@akhst.org 

WITH THE SUBJECT LINE OF THE POSITION OR HAND DELIVERED TO

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT,
P. O. BOX 2289,
OCEAN ROAD,
DAR ES SALAAM.

CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF THE APPLICATION PACKAGE IS END OF BUSINESS DAY ON 5th MARCH, 2018.


Published on  Mwananchi 23 February, 2018
Nuclear Imaging Technologis


A client seeks to hire a qualified candidate for the position of a Nuclear Imaging Technologist

Qualification
 • Level: Bachelor Experience
 • Level: Mid level Experience 
 • Length: 2 years 

Key Responsibilities
 • To justify and perform nuclear medicine examinations 
 • Perform clinical work using specialized imaging equipment and rotate through different areas in department (Radio Pharmacy, imaging and processing, record maintenance, stock, filming etc.) 
 • Ensure all equipment are clean and kept in good working order 
 • Diagnostic quality of images produced 
 • Undertake IV cannulation for patients requiring the injection of contrast media 

Skills Qualifications and Experience
 • Minimum qualifications of Bachelor’s Degree 
 • Must be registered in the Medical Radiology & Imaging Professionals Council 
 • At least 2 years’ experience in a reputable organization.   

ONLY QUALIFIED/SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED FOR INTERVIEWS- COMPLETE APPLICATIONS SHOULD BE SUBMITTED ELECTRONICALLY TO:

THE AGA KHAN HEALTH SERVICES AT hr@akhst.org 

WITH THE SUBJECTLINK OF THE POSITION OR HAND DELIVERED TO
HUMN RESOURCE DEPARTMENT,
P.O.BOX2289, OCEAN ROAD,
DAR ES SALAAM.

CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF THE APPLICATION PACKAGE IS END OF BUSINESS DAY ON 5th MARCH 2018


Also Join JobsTanzania Whats app Group >> JobsTanzania Whats App Group


Assistant Finance Officer


Women Fund Tanzania - "Empowering Local Women Heroes" (WFT) is an upcoming women's rights fund in Tanzania. As a Grant Maker, WFT provides a funding mechanism which aims at enhancing the voice and visibility of women's rights organizations through grant making and capacity strengthening with the aim of facilitating women's rights actors at different levels in the country to realize their full potential for empowerment, access to rights and women's movement building in the country.


WFT, which was registered as Non-profit making organization in the country in year 2008, intends to employ a competent and qualified person as a Assistant Finance Officer in line with WFT growth prospects.

Job Title: Assistant Finance Officer

Reports to: Head of Department
Job Location: Dar-es-Salaam

Job Objective:
. To provide financial and administrative support to WFT Board, staff, partners and sub grantees

Principle Responsibilities:
Ensuring all WFT Financial transactions are recorded timely, completely and correctly into the finance accounting systems. Keeping all files and records updated and organized to ensure documents are easy traceable. Ensuring that all transactions are in line with the organizations Charts of Accounts, Advising the Head of Finance and Administration in all matters regarding to finances for WFT.

Also Join JobsTanzania Whats app Group >> JobsTanzania Whats App Group

Main Duties:
• Maintain the files for all WFT legal and tax documents, correspondence
• Record transactions in accordance with the approved guidelines, budgets, supporting documents to the proper accounting codes on a daily basis;
• Make only approved payments and ensure that proper documents are attached to the payment vouchers;
• Record and update the fixed asset register;
• Reconcile bank statements per donor bank accounts;
• Follow up with bankers to ensure timely and correct bank transfers;
• Obtain & file acknowledgement receipts of funds;
• Manage petty cash and issue petty cash Certificate on monthly basis
• Prepare donor financial reports and WFT financial reports
• Support WFT staff and Partners in adhering to policies and financial management requirements; -
• Record and manage imprest as per the WFT guidelines;
• Record and manage the grant disbursement and report grant status on a monthly basis;
• Ensure an efficient and pleasant office working environment;
• To assist the Head of Finance and Administration with matters relating to accounts, internal and External audits.
• To participate in Performance Management reviews annually.
• Protect organization's value by keeping information confidential;
• Execute any other tasks as required by the Head of Department and Executive Director to ensure the smooth functioning of the tasks and responsibilities of WFT.

Qualifications and experience:
• A Bachelor's degree in Accounting, or Business Administration;
• At least 3 years working experience with an NGO, knowledge on Donor reporting and compliances, preferably within a grant making organisation
• Knowledge of Pastel accounting is added advantage
• PC proficiency and good knowledge of using MS Word and Excel;
• Ability to express oneself clearly and effectively both orally and in writing;
• A person with good interpersonal skills
• A person with high integrity and pay attention to details
• Ability to work under pressure to meet deadlines; and personal initiative

How to apply
The interested part may apply by sending resume and cover letter through the email info@wft.or.tz or the physical address provided below By 28th February 2018.

If you won't hear from us within seven days from the deadline please count that, your application has not been successful.

Executive Director,
Women Fund Tanzania (WFT),
P.O.BOX 79235,
Dar es Salaam

+255 753 912 130


Also Join JobsTanzania Whats app Group >> JobsTanzania Whats App Group


Sales Representatives - 1 Post


Job Position: SALES REPRESENTATIVES
Employer: KNIGIIT SUPPORT LTD
Location: Arusha, Moshi and Mwanza

Description:
We are offering competitive compensation and benefits to candidates that can maximize sales of fast moving consumer goods through systematic and efficient coverage, disciplined delivery and stock level control, while building strong business relationships with customers.

To excel in this role, we require individuals that are results oriented, have a proven-track record to achieve dynamic sales targets both individually and as a team player, can self-manage, learn quickly and apply new skills effectively, and work well under pressure while respecting priorities and deadlines.


Qualification and requirements:
• Tanzanians aged 25 and above
• College or University certification in Sales or Management is preferable
• Previous experience in sales or marketing for at least one year is preferable
• Excellent communication skills, including proficiency in English and Swahili
• MUST be able to ride a motorcycle and holding a valid class A driver's license

How To Apply :

Send your detailed applications to Human Resources Knight Support (T) Ltd  by email to - recruitment@knightsupport.com  and CC to  csarakikya@knightsupport.com 

Application Deadline: 24th February 2018


Published by The Guardian 23rd February, 2018 


Web Analytics